Fully Responsive

With Richer you do not need to worry about how your site will look on a particular screen size. We cared about that for you and made our theme fully responsive. It means your website will automatically adapt to screen size.

Retina Ready

If you want your site to look same great on high resolution displays - Richer is a great choice! All of the included images here are 100% Retina Ready and will look fantastic on the devices like iPhone, iPad or MacBookPro Retina.

Tons of Shortcodes

There are so many shortcodes included in our theme, check out Shortcodes menu in our demo and see that! You will find anything you need to create your page layout from this variety of shortcodes.

Privacy Policy

U wordt verzocht de volgende voorwaarden zorgvuldig door te nemen.
Door het bezoeken van deze website aanvaardt u deze voorwaarden.
Wanneer u deze niet aanvaardt, mag u van deze website geen gebruik maken.

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door piercingzetten.be, een onderneming gevestigd te Bree, Belgie, ondernemingsnummer ....

Inhoud

Piercingzetten.be zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website correcte informatie te verschaffen.
Piercingzetten.be doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie.
Piercingzetten.be is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie.

Links

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, maar piercingzetten.be wijst hierbij elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere websites van de hand.
Evenmin is piercingzetten.be aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan dergelijke websites en uit de daarop verschafte informatie.

Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service aan de gebruikers van deze website.

Privacybeleid

Piercingzetten.be is gehouden uw privacy op deze website te beschermen. Piercingzetten.be zorgt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ervoor dat alle van haar bezoekers verkregen informatie wordt beveiligd tegen toegang van en gebruik door onbevoegden.

Wanneer u onze website bezoekt zonder ons mede te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen, zullen door Piercingzetten.be toch enige gegevens worden bewaard, zoals IP-adressen.
De gegevens zullen worden samengevoegd voor het statistisch meten van gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de website, de op de website doorgebrachte tijd en de op de website bekeken pagina’s. Door piercingzetten.be worden deze gegevens gebruikt om het gebruik van de website te kunnen volgen en om de inhoud ervan te kunnen verbeteren.
Wanneer u onze website bezoekt en ons om informatie vraagt, of feedback nodig heeft, heeft piercingzetten.be uw persoonlijke gegevens nodig, zoals uw e-mailadres, naam en adresgegevens. Piercingzetten.be gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend hiervoor.

Piercingzetten.be kan later contact met u opnemen.